TWÓJ DZIELNICOWY

Gmina Mieścisko

Zespół Dzielnicowych w Mieścisku
 


 
Rejon nr  IV -  asp. Joanna Wesołowska    tel. 786 - 936 - 557
(w przypadku trudności z skontaktowaniem się proszę dzwonić pod numer 786-936-553- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Skokach, lub 997)
 

email: dzielnicowy.skoki4@po.policja.gov.pl


Wsie: Mieścisko, Wiela, Budziejewko, Podlesie Kościelne

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. grupowanie się młodzieży/nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie miejscowości Mieścisko

Zakładany cel do osiągnięcia. -  Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

 
 
 
 
 
 aspsztmaciejtaciak
 
 Rejon nr V - asp. sztab.  Maciej Taciak   tel.  786 - 936 - 558 
(w przypadku trudności z skontaktowaniem się proszę dzwonić pod numer 786-936-553- Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Skokach, lub 997)
 
email: dzielnicowy.skoki5@po.policja.gov.pl

Rejon nr II wsie : Budziejewo, Popowo Kościelne, Popowo Huby, Popowo Kolonia, Podlesie

Wysokie, Sarbia, Pląskowa, Kłodzin, Jaroszewo Pierwsze, Jaroszewo Drugie, Miłosławice

Żbietka, Wymysłowo, Strzeszkowo, Jaworówko, Nieświastowice.

Rejon nr III wsie : Zakrzewo, Żabiczyn, Wybranówko, Mirkowice, Gołaszewo, Gorzewo,

Gółka, Piastowice.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psów na gospodarstwach

Zakładany cel do osiągnięcia. -  Wyeliminowanie powyższego zjawiska.

 

 

Powrót na górę strony