TWÓJ DZIELNICOWY

Miasto i Gmina Gołańcz

 

Zespół Dzielnicowych w Gołańczy

 

 

Rejon nr I - asp. Emil Kujawa tel. 47 77 46 360  kom. 786 - 936 - 563

e-mail: dzielnicowy.golancz1@po.policja.gov.pl

 

(w przypadku trudności z skontaktowaniem się proszę dzwonić pod numer 519-064-613 - Kierownik Posterunku Policji w Gołańczy, lub 997)
 
Miasto Gołańcz
 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie ulicy Kowalika tzw. ,,Żabiak” zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Z rozpoznania i wiedzy dzielnicowego oraz informacji lokalnego społeczeństwa wynika, iż w powyższym rejonie służbowym dochodzi do grupowania się dużej ilości młodzieży, która przebywa we wskazanym rejonie do późnych godzin nocnych, gdzie spożywa alkohol, zakłóca porządek publiczny.

Zakładany cel do osiągnięcia. -  Wyeliminowanie występowania powyższych zagrożeń w rejonie służbowym.

 
 
 
 
 
 
 

 
Rejon nr II - sierż. sztab. Piotr Porębny tel. 47 77 46 360  kom. 786 - 936 - 560
 
e-mail: dzielnicowy.golancz2@po.policja.gov.pl
 
(w przypadku trudności z skontaktowaniem się proszę dzwonić pod numer 519-064-613 - Kierownik Posterunku Policji w Gołańczy, lub 997)

wsie: Bogdanowo, Buszewo, Chawłodno, Chojna, Czerlin, Czesławice, Grabowo, Jeziorki, Konary, Krzyżanki, Laskownica Mała, Laskownica Wielka, Morakowo, Morakówko, Oleszno, Panigródz, Potulin, Rybowo, Smogulec, Tomczyce, Potulin.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Kierujący pojazdami niestosujący się do znaku B-20 „STOP” w miejscowości Rybowo czym narażają uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo zdarzenia drogowego. Powyższe zagrożenie wielokrotnie było zgłaszane przez społeczność lokalną.

Zakładany cel do osiągnięcia. -  Wyeliminowanie powyższego zagrożenia w rejonie służbowym.

 
 
Powrót na górę strony