Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Każdego dnia setki policjantów ruchu drogowego pełnią służbę na drogach całego województwa, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak bez zachowania zdrowego rozsądku za kierownicą, będzie dochodziło do wypadków i kolizji. Jednym z g łównych powodów jest nadmierna prędkość! Pamiętajmy o tym.

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W WIELKOPOLSCE W LATACH 2012 – 2016

Powrót na górę strony