Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Obóz harcerski skontrolowany

Normą stało się zapewnienie współpracy służb z harcerzami biwakującymi na naszym terenie. Sprawdzenie wyposażenia, wypracowanie systemu alarmowania, omówienie działania na wypadek sytuacji kryzysowych to działania, które mają zapobiec ewentualnym wypadkom.

Policjanci z Komisariatu Policji w Skokach wraz ze strażakami przeprowadzili inspekcję obozu harcerskiego nad j. Budziszewskim w Rościnnie.

W trakcie wizyty, kontroli została poddana prawidłowość oznakowania dróg dojazdowych i ewakuacyjnych, miejsce ewakuacji oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczestników obozu. Kadra została przeszkolona w zakresie łączności przez radiostację, a także ustalono godziny składania meldunków do Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

W skontrolowanym ośrodku przebywa kilkudziesięciu harcerzy wraz z ośmioosobową kadrą, uczestniczyli oni w prelekcji dotyczącej bezpiecznego wypoczynku, przestrzegania przepisów i prawidłowej reakcji w sytuacjach zagrożenia.

Powrót na górę strony