Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Z przestrogą o narkotykach i dopalaczach

Młodzież starszych klas szkoły podstawowej przy ul. Reja wzięła udział w zajęciach z dzielnicowymi. Jednym z poruszanych tematów było stosowanie dopalaczy i innych używek.

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Dzielnicowi z Wągrowca st. sierż. Malwina Szumann i mł. asp. Dawid Koza, przeprowadzili zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych i psychoaktywnych, a także dopalaczy.

Powrót na górę strony