Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Młodzieży z Mieściska nie po drodze z dopalaczami

Działania promujące bezpieczne zachowania wolne od dopalaczy, narkotyków i innych używek przeprowadzili dzielnicowy z rejonu i profilaktyk społeczny

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Dzielnicowy z Mieściska asp. sztab. Piotr Popielski i Profilaktyk Społeczny Monika Kowalska przeprowadzili zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych i psychoaktywnych a także dopalaczy. Zajęcia skierowane były do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych.

Powrót na górę strony