Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Patoklimaty nie są dla Harcerzy

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty! Tematykę używania środków odurzających i dopalaczy podejmowali policjanci wśród uczestników Wielkopolskiego wZlotu Wędrowników, który w ten weekend odbył się w Wągrowcu

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Powrót na górę strony