Realizacje wniosków z debaty

Wnioski i postulaty sformułowane podczas Debaty Społecznej w dniu 6.12.2023 w Gołańczy

Zgłoszone przez uczestników debaty zagadnienia

- na jakich ulicach w Gołańczy można jeździć rowerami po chodnikach, gdzie nie ma ścieżek rowerowych?

Odpowiedział dzielnicowy rejonu tłumacząc, że dzieci do lat 10 mogą jeździć rowerami pod opieką osoby dorosłej, a osoby powyżej 10 roku życia powinny jeździć ścieżką rowerową, bądź jezdnią. Kierownik PP w Gołańczy oświadczył, że trzeba mieć również podstawowe wyposażenie roweru, które w codziennej służbie policjanci sprawdzają. Jeśli warunki zmuszają by jechać rowerem po chodniku, to trzeba starać się jechać blisko krawędzi aby nie utrudniać ruchu pieszego, gdzie piesi mają pierwszeństwo.

p. Komendant oświadczył, że niekiedy nie ma warunków na stworzenie ścieżki rowerowej, a kierujący rowerem musi stosować się do przepisów, jednym z nich jest zakaz jazdy wzdłuż po chodniku

- na ul. Klasztornej kierujący pojazdami rozpędzają się i pędzą jak szaleńcy!

Odpowiedział p. Komendant, iż policjanci ruchu drogowego są dyslokowani odpowiednio aby mierzyć prędkość na wielu drogach, niestety nie zawsze są w stanie być tam gdzie każdy z nas by chciał. Jednak uwaga ta będzie odnotowana i sytuacja zbadana.

- ja mieszkam na osiedlu K. Libelta, są tam drogi wewnętrzne i wąskie chodniki, a właściciele pojazdów parkują w taki sposób, że nie da rady przejść bez problemu chodnikiem, tylko trzeba przechodzić ulicą i omijać pojazdy nieprawidłowo zaparkowane.

Odpowiedział dzielnicowy, iż w momencie ujawnienia takiego wykończenia, prosi
o telefon do dzielnicowego, lub pod numer alarmowy, czy numer dyżurnego KPP Wągrowiec aby móc w formie interwencji eliminować takie wykroczenia.

- koło sklepu „Milenium” jest parking, natomiast są samochody które parkują na pasie zieleni, skutecznie zasłaniają widoczność wyjeżdżającym z ul. Zamkowej w Klasztorną, nie widać nic jak się wyjeżdża.

p. Komendant poinformował o skierowaniu patroli ruchu drogowego w celu weryfikacji sytuacji i odpowiedniej reakcji.

- na ul. Zamkowej przy zakręcie stoi samochód z lawetą na której zazwyczaj znajdują się inne pojazdy i czy ten samochód może tam stać,

p. Komendant poinformował o odnotowaniu postulatu w celu weryfikacji.

- na promenadzie przy jeziorze powyrywane są ławki razem z betonem, młodzież i dzieci siedzą nieprawidłowo na ławkach, dewastują przyrządy użytku publicznego, a jak zwróci się uwagę, to jeszcze coś odpyskują, aż człowiek boi się zwrócić uwagę i powiedzieć cokolwiek do młodzieży znajdującej się w tym miejscu.

Sposób pracy policjantów i patroli pieszych w tym miejscu omówił kierownik posterunku. Oprócz policjantów z Gołańczy w miejsce te kierowani są policjanci
z Wągrowca w patrolach rowerowych, a także przewodnicy psów służbowych. Patrole te zostaną utzymane.

- ja w sprawie tej instrukcji o bezpieczeństwie, dostaję również wiadomości „mamo odpisz mi na WhatsApp na inny numer lub wejdź w link”,

odpowiedział kierownik PP w Gołańczy i poinstruował aby zablokować numer telefonu, z których dostaje się takie wiadomości, aby zmniejszyć ryzyko oszustwa. Nie oddzwaniać pod takie numery telefonów jeśli nie jesteśmy pewni do kogo należą.

- skrzyżowanie na ul. Klasztornej. Czy da się zrobić jeszcze jedno przejście dla pieszych przy dworcu? Tam brakuje jednego przejścia i przez to trzeba chodzić dookoła.

W odpowiedzi głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – pomału dokonywane są zmiany i to robimy, bez pomocy Państwa nie poradzimy sobie z problemami, które występują, bo jeśli od Państwa się o tym nie dowiemy, to nie mamy skąd pozyskać takich informacji, a to usprawni nasze działanie na rzecz społeczeństwa. Będę na pewno wnioskował o przejście dla pieszych na ul. Klasztornej, oraz będę prosił Pana Starostę aby obniżyć prędkość o 25/30 km/h właśnie na ul. Klasztornej w celu obniżenia wibracji, gdzie dochodzą mnie słuchy, że pęka elewacja od nadmiernej ilości ruchu. Niestety nikt położonej tam zabytkowej kostki nie pozwoli nam zaasfaltować ul. Dworcowej. W momencie obniżenia prędkości drgania będą mniejsze. Musimy też uwzględnić odpowiadając na wcześniejsze pytania, że dostaliśmy dofinansowania i będziemy budować parkingi, niestety nie trwa to bardzo szybko i na wszystko potrzeba czasu. Co do parkingów mamy te parkingi i jest gdzie parkować, niestety pozostaje kwestia pośpiechu
i wiele osób parkuje w miejscach, gdzie nie powinni parkować ze względu na wygodę. Nadmieniam iż wielokrotnie sam zgłaszałem, że na wsiach biegają psy, dużej postury, które nie są zabezpieczone ani na posesji, ani w kojcu, czy na łańcuchu, a tym bardziej nie były wyprowadzane na smyczy. Na szczęście udało się zmniejszyć spotkania
z niepilnowanymi odpowiednio pupilami, dzięki pracy policjantów. Niestety często jest nasza obojętność i znieczulica, gdzie ktoś coś popsuje i nawet nie wiemy o tym, ponieważ nikt nie chce tego zgłosić, często dowiaduje się o jakiejś dewastacji w momencie kiedy idę na spacer. Mój apel aby dzielnicowi odwiedzili mnie jako burmistrza, czy sołtysa.

- Michał Gorlaszka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował, że zwiększyła się liczba świadczeń dla seniorów i potwierdził, że my jako pracownicy pomocy społecznej nie będziemy nigdy wołać o pieniądze, prosić o jakieś dodatkowe dane osobowe. W razie pomocy i świadczeń zapraszamy do nas, mamy wykształcony zespól, który chętnie wytłumaczy i pomożemy z wypełnieniem wniosku, by ustrzec się od utraty danych osobowych”.

- odnośnie przejść dla pieszych ja mieszkam na ul. Smolary, do Biedronki są przejścia, a na dalszym odcinku drogi za przejazdem kolejowym, tych przejść brakuje. Dalej na tej ulicy kierujący pojazdami jeżdżą jak wariaci. Na przeciwko Agromy przydałoby się jakieś przejście dla pieszych, ponieważ jest tam niebezpiecznie.

- mieszkaniec m. Gołańcz, podziękował dzielnicowemu, kierownikowi i komendantowi za ludzkie podejście w kwestii pouczeń dla kierujących rowerami jadących wzdłuż po chodniku. Oświadczył, że u nas są przejścia dla pieszych, ale niestety nie ma żadnych świateł, których zasadność postawienia należałoby rozważyć.

- kolejnym problemem jest wysypywanie śmieci na chodniki jak popiół, co wpływa na estetykę miasta. Latem i wiosną w okolicach bractwa kurkowego zjeżdżają się samochody, nie wiadomo po co i tam przesiadują, a żaden patrol tam nie podjedzie. Kolejnym wnioskiem jest problem spożywania alkoholu i zaśmiecanie amfiteatru i okolic przez młodzież, która zanim przyjedzie Policja, dostają wiadomość od znajomych i szybko uciekają, żeby nie mieć styczności z Policją. Trzeba również zwrócić uwagę na słupy telefoniczne na chodnikach, które są mocno zabetonowane w ziemi i wadzą pieszym

Odpowiedzi udzielił p. Komendant, oświadczył, że jeśli chodzi o słupy telefoniczne to niestety musimy uważać. Po zmianie przepisów kierujący muszą jeszcze bardziej uważać na pieszych, ze względu iż mają pierwszeństwo, a niestety piesi często to wykorzystują, niekiedy stoją przy przejściach i rozmawiają, a kierujący nie wie czy dany pieszy będzie przechodził przez przejście dla pieszych, czy też nie.
 

Wnioski oraz inne ustalenia z debaty

- eliminować brawurową jazdę rowerem po chodnikach na terenie Gołańczy, zwrócenie uwagi na widoczność rowerzystów

- zbadanie sytuacji z nadmierną prędkością pojazdów na ul. Klasztornej i ul. Smolary w Gołańczy

- weryfikacja sytuacji związanej z parkowaniem i odpowiednia reakcja na pojazdy niewłaściwie stawiane na pasach zieleni przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Klasztornej, oraz pojazdu auto-lawety na łuku ul. Zamkowej

- kierowanie patroli w rejon promenady jeziora, celem przeciwdziałania niszczeniu mienia,

- kierowanie patroli w rejon amfiteatru i okolice infrastruktury bractwa kurkowego w czasie letnim, gdzie gromadzi się młodzież i istnieje zagrożenie spożywania alkoholu/środków prawnie zakazanych

- podjęcie współpracy eksperckiej z burmistrzem Gołańczy, dotyczącej rozwiązań infrastrukturalnych i skierowania wniosków do zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich. Przejścia dla pieszych przy dworcu, ul. Smolary za torami, naprzeciwko Agromy, ograniczenie prędkości na ulicach o powierzchni brukowanej

Planowane zadania dla Policji

-Działania patroli ruchu drogowego i patroli prewencyjnych, we wskazanych w miejscach zagrożonych na bieżąco.

-Prowadzenie planów priorytetowych dzielnicowych z uwzględnieniem postulatów uczestników debaty – I i II półrocze roku 2024

-Przeprowadzenie konsultacji z p. burmistrzem, w uzgodnionym obopólnie terminie i przesłanie wniosków o zmiany infrastrukturalne do zarządców dróg.

-Zaplanowanie i przeprowadzenie przez dzielnicowych i profilaktyka społecznego KPP w Wągrowcu działań informacyjno-profilaktycznych dla lokalnego uniwersytetu III wieku i seniorów miasta i gminy w pierwszym półroczu 2024 roku


 

Wśród uczestników debaty przeprowadzono również badanie ankietowe, gdzie można było sformułować dodatkowe wnioski. Przedstawiają się one następująco:

- Proszę o większy nadzór nad ścieżką rowerową

- Wyznaczyć drogi rowerowe w Gołańczy na dojazd do ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin

- Wyznaczyć drogi rowerowe w Gołańczy np. dojazd z ulicy Libelta do drogi rowerowej Gołańcz-Konary

- Zwiększyć uwagę na akty wandalizmu

- Przeprowadzić działania profilaktyczne – oszustwa metoda sms

- Organizacja przejścia dla pieszych na ul. Libelta (Apteka-sklep p. Ambrozika)

- Instalacja radaru na ul. Libelta ze względu na szybkie motocykle


 

Jakie tematy powinny Pana(i) zdaniem zostać poruszone ma kolejnej debacie? - zebrane wnioski z ankiet

- tematy związane z ruchem drogowym, przejściami dla pieszych

- brak publicznej toalety,

- brak parkingu na osiedlu Libelta

- Problem zaśmiecania trawników przez odchody zwierząt (głównie psów) koło bloków na ul. Libelta. Prośba o zdecydowane działania Policji (karanie mandatami)

- problem z parkowaniem w mieście

- mała pojemność parkingów na osiedlu K.Libelta

- brak szaletu miejskiego

 

Powrót na górę strony