Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debaty społecznej z dnia 14.03.2017 w Damasławku

Droga z Niemczyna przez Rakowo do Kołybek, określona przez mieszkańców jako droga wewnętrzna, znajduję się tam zielona tablica z nazwą miejscowości, nie ma jednak białej oznaczającej obszar zabudowany w związku z czym jest obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych
 - Zobowiązano się przyjrzeć kwestii oznakowania terenu - wnioski przekazane będa zarządcy drogi


Brak przejść dla pieszych przy banku i naprzeciwko posterunku Policji w Damasławku
 - Poinformowano pisemnie już zarządce dróg, ustalono jednak że utworzenie nowych przejść dla pieszych jest niemożliwe z uwagi na infrastrukturę terenu i brak miejsca ( nie ma możliwości zmniejszenia parkingu)

Problem z młodzieżą, która grupuję się w Niemczynie, koło figurki matki boskiej, Wiśniewku, na przystanku autobusowym i w Dąbrowie na boisku, niestosownie się zachowuję, spożywa alkohol, zostawia bałagan. Poruszono również temat młodych często nieletnich, motocyklistów poruszających się po chodnikach
 - Zobowiązano się skierować patrole, także ruchu drogowego, celem  kontroli tych miejsc.

Powrót na górę strony