Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty z dnia 16 marca 2016 w Damasławku

W dniu 16 marca 2016r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa, na terenie gminy Damasławek, której głównym celem było upowszechnienie i wymiana informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa osób starszych oraz przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom.

 

Uczestnicy debaty zgłosili w trakcie jej trwania następujące zagadnienia:

- Mieszkanka Damasławka przedstawiła informację o kradzieży na tzw "szklankę wody" zginęło jej wówczas 160 zł i słodycze.

- Zadaniowano dzielnicowych do spotkań z mieszkańcami gminy i przestrzegania o metodach działania oszustów


-Problem dużego natężenia ruchu w mieście co skłania rowerzystów do poruszania się chodnikami

- rowerzyści przejeżdżają przez przejścia dla pieszych

- Zadaniowanio patrole Wydziału Ruchu Drogowego do zwrócenia szczególnej uwagi na sposób przemieszczania się rowerzystów w trakcie służb pełnionych na wskazanym terenie


- problem spalania liści i gałęzi w okresie porządkowania ogrodów

- instrukcji udzielił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu


- problem z nadmierną prędkością kierujących wjeżdżających do miejscowości Damasławek na ul. Żnińskiej

- zadaniowano policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do dokonywania pomiarów prędkości na tym odcinku drogi


- poruszono postulat przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w centrum Damasławka – wydłużenie światła zielonego dla pieszych

- Wysłano postulat i opinię do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – właściciela drogi, (uzyskano odpowiedź – sygnalizacja będzie przeprogramowana)


- poruszono postulat ustawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Niemczyn

- Wysłano postulat i opinię do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – właściciela drogi, (uzyskano odpowiedź – odmowną) 

Powrót na górę strony