Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty społecznej dot. bezpieczeństwa seniorów z dnia 18.06.2015

Wnioski z debaty

Realizacja wniosków z debaty

 

Wyrwy w jezdni przy wjeździe na cmentarz komunalny, utrudniające wjazd oraz dojście do przystanku autobusowego,
słabo oświetlony teren cmentarza z uwagi na niedziałające latarnie.

 

Burmistrz Krzysztof Poszwa zapowiedział że zostanie to sprawdzone i w miarę możliwości te problemy zostaną rozwiązane.

Brak wyraźnego oznakowania na ścieżce rowerowej przy ul. Kościuszki, brak oświetlenia przejść dla pieszych przy tej ulicy.

 

Burmistrz Krzysztof Poszwa poinformował, że w jego zamierzeniu ważna jest sprawna organizacja ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników. W tym celu powołana została specjalna komisja do spraw ruchu drogowego. Burmistrz wytłumaczył, że rozumie konieczność zmian dotyczących słabo oświetlonych przejść dla pieszych oraz miejsc publicznych, dodając że na bieżąco przyjmuje wszelkie sugestie, skargi i propozycje rozwiązań problemów.

 

Zabrudzone i poniszczone ławki na promenadzie jeziora i rzeki.

 

Burmistrz Krzysztof Poszwa odnosząc się do powyższego tematu wrócił uwagę na sukcesywne wymienianie ławek na promenadzie, zwrócił się jednocześnie o częstsze patrole na terenach zielonych miasta, aby zapobiegać niszczeniu koszy na śmieci i ławek. Policjanci w codziennej służbie zadaniowani są do patrolowania tych miejsc i przeciwdziałania niszczeniu mienia.

 

Oznakowanie ustawione przez zarządce marketu Mila przy ul. Lipowej, gdzie znaki sugerują brak drogi wyjazdowej (na ustawionych tablicach widnieją tylko napisy wjazd), oraz brak przejścia dla pieszych od ul Lipowej na teren parkingu przy obiekcie.

 

Policja wystąpiła z pismem do zarządcy terenu Investpol 700 Market-Detal Sp.z o.o., z zwróceniem uwagi na podniesiony podczas debaty postulat z prośbą o rozważenie możliwości dobudowania do istniejącego wjazdu na parking obiektu znajdującym się przy przejściu dla pieszych przy ul Lipowej., krótkiego odcinka chodnika, aby umożliwić pieszym bezpieczne przejście od ul. Lipowej, na teren marketu.

 

Rowerzyści na trasie Wągrowiec-Kobylec korzystają z jezdni, pomimo prowadzącej obok ścieżki rowerowej

 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego są zadaniowani w codziennej służbie do egzekwowania wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej

 

Zła jakość ścieżki rowerowej na odcinku Wągrowiec-Bartodzieje

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz zapewnił o planach poprawy jakości drogi

 

Utrudniony wjazd wózkiem inwalidzkim po chodniku w ciągu
ul. Gnieźnieńskiej, gdzie parkują samochody w trakcie
odbywającego się targu

 

Patrole Wydziału Ruchu Drogowego zostału zadaniowane do częstszej kontroli wymienionego odcinka drogi w szczególności w dniu targowiska miejskiego

 

Brak usytuowanego przejścia dla pieszych na wysokości targowiska w Skokach.

 

Dokonano lustracji wymienionego odcinka drogi. Okazało się że miejsce o którym mówiła wnioskująca to skrzyżowanie ulic oznaczone podwójną linią ciągłą, gdzie nie ma miejsca na przejście dla pieszych. W sąsiedztwie omawianego miejsca znajdują się jedno miejsce przy kościele i drugie przy skrzyżowaniu z DW-196 co umożliwia bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy.

 

Brak usytuowanego przejścia dla pieszych przy kościele św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim

 

Na początku 2015 roku mieszkańcy miejscowości Tarnowo Pałuckie wystosowali pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gnieźnie wnioskując o budowę przejścia dla pieszych w pobliżu kościoła. WZDW zwrócił się do tut. KPP o opinie i analizę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w w/w miejscowości. Pomimo pozytywnej opinii KPP w Wągrowcu, WZDW Gniezno odnosząc się do braku zdarzeń z udziałem pieszych w omawianej miejscowości, wydało negatywną opinię co do możliwości zbudowania takowego przejścia.

 

Postulat postawienia znaku STOP na skrzyżowaniach ulicy Wągrowieckiej z Drogą Wojewódzką 196 w Skokach

 

Na omawianym skrzyżowaniu usytuowany jest znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu) który w zupełności spełnia swoją funkcję. W ostatnim czasie nie odnotowano na tym skrzyżowaniu zdarzeń związanych z nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu. Ustawienie na tym skrzyżowaniu znaku STOP nie jest zasadne.

 

Postulat zniesienia znaków nakazujących skręt w prawo na skrzyżowaniu ulic Bydgoska/Kolejowa oraz wyjazdu z parkingów przy ul Kcyńskiej.

 

Usunięcie tych znaków uwarunkowane było przeorganizowaniem ruchu – oddanie do użytku odcinka obwodnicy od ul. Skockiej do ul. Rogozińskiej oraz wprowadzenie zakazu wjazdu do miasta pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow 16 t. pozwoliło na usunięcie nakazów skrętu wprawo na wymienionych skrzyżowaniach.

 

Powrót na górę strony