Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debaty społecznej w Skokach 17 czerwca 2014

Wnioski z debaty

Realizacja wniosków z debaty


Bezpieczeństwo pieszych na
ul. Antoniewskiej w SkokachGłos w sprawie odcinka drogi na ulicy Antoniewskiej w Skokach, gdzie nie ma chodnika, zajął Starosta Wągrowiecki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przedstawiając plany modernizacyjne tej ulicy, poprowadzenie mediów i z tego powodu wstrzymanie prac przy budowie chodnika.Wykroczenia popełniane przez kierujących, poruszających się remontowanym odcinkiem DW 196 przy wahadłachW okresie remontu odcinka drogi wojewódzkiej 196 dyslokowano funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skokach wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu i przydzielano do realizacji zadania polegające na eliminowaniu zagrożeń wynikających z niestosowania się do wskazań sygnalizacji świetlnej na odcinkach z ruchem wahadłowym.


Kłusownictwo na wodach leżących w gminie SkokiW sprawie kłusownictwa odpowiedzi udzielił Komendant Komisariatu Policji w Skokach oświadczając, że problem ten praktycznie przestał istnieć na stawach hodowlanych z uwagi na założenie monitoringu i zatrudnienie służby ochrony przez właścicieli, natomiast na terenie jezior odnotowuje się kilka przypadków rocznie, natomiast Policja w tej kwestii współpracuje z Strażą Rybacką a także ze Strażą LeśnąRozprowadzanie na terenie Skoków środków odurzającychW kwestii zagrożenia rozprowadzania na terenie Skoków środków odurzających odpowiedzi udzielił Komendant KP Skoki- nie zauważono wzrostu dostępności narkotyków na terenie Skoków. Prowadzony jest szereg działań przez funkcjonariuszy Policji różnych pionów, począwszy od prewencyjnych działań w szkołach podczas prowadzonych spotkań profilaktycznych, do pracy operacyjnej Policji. Dostępność środków odurzających na terenie działania KP Skoki nie jest dużym zjawiskiem, odnotowano pojedyncze przypadki osób powiązanych z przestępstwami narkotykowymi, głównie za ich posiadanie.Problem piractwa drogowego osób poruszających się quadami i motocyklami crossowymi po lasach i polnych drogach przy terenie Puszczy ZielonkaInformacji na ten problem udzieliła Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu omawiając współpracę Policji ze Strażą Leśną w tym zakresie – polegającą również na wspólnych patrolach terenów leśnych i przyleśnych. Jednocześnie Komendant złożyła apel na ręce mieszkańców otuliny Puszczy Zielonki, aby stanowczo reagować na powyższy problem poprzez szybkie informowanie Policji. Celem poprawy skuteczności działań Policji i Straży Leśnej w tym zakresie, są tworzone wspólne patrole, które ujawniają takie wykroczenia.

 


Stan drogi Jabłkowo-Kłecko na odcinku 800 metrów który leży w granicach gminy Kłecko z prośbą o interwencję w sposób jej należytego utrzymaniaW dniu 15.07.2014 roku Naczelnik wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu po uprzednim zlustrowaniu 800 metrowego odcinka drogi gminnej nr 224532 Jabłkowo – Pomarzany, leżącego w Gminie Kłecko, wystąpił do zarządcy w/w odcinka tj. Urząd Miasta i Gminy w Kłecku, o usunięcie zakrzaczeń uniemożliwiających wyminięcie się pojazdów, oraz naprawę nawierzchni gruntowej aby umożliwić bezkolizyjną jazdę (np. zalegający gruz, wyboje)

W dniu 24 marca 2015 roku funkcjonariusze dokonali sprawdzenia stanu odcinka drogi. Stan drogi został poprawiony, krzewy uniemożliwiające wyminięcie się pojazdów zostały przycięte.Bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorami Rościnno i WłóknaOdpowiedzi udzielił Komendant KP Skoki – przy plażach leżących nad tymi jeziorami rokrocznie planowane są patrole piesze Policji w miarę możliwości kadrowych. Takie patrole są przewidywane i realizowane w okresie letnim w miesiącach od czerwca do końca września.Utrudnienia spowodowane przez kierujących nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy w okolicach Polo Marketu w SkokachProblem ten został uwzględniony podczas planowania służby. Funkcjonariusze są zadaniowani do częstszego patrolowania ul Wągrowieckiej i reagowania na pojazdy nieprawidłowo zaparkowane, uniemożliwiające swobodne korzystanie z przejścia dla pieszych i chodników.


Czy wywieszenie na terenie swojej posesji tabliczki „teren monitorowany” obliguje właściciela posesji do instalacji systemu monitoringuOdpowiedzi udzieliła Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu tłumacząc, że nie ma takiego obowiązku, a wszelkie działania prewencyjne mogące przysłużyć się poprawie bezpieczeństwa typu powieszenie takiej tabliczki, są jak najbardziej wskazane.

Powrót na górę strony