Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty społecznej

Sprawozdanie z realizacji zobowiązań z debat organizowanych w 2013 r przez Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu

Debata społeczna Wągrowiec 23 Kwiecień 2013r.

Wnioski z debaty

1. Błędna lokalizacja znaków drogowych, niewidoczne znaki drogowe

-Lustracja dróg przez policjantów ruchu drogowego, wspólne działania z zarządcą dróg; w ramach codziennych służb policjanci zwracają uwagę na prawidłowe oznakowanie (pionowe i poziome) i ich czytelność pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym; stwierdzone uchybienia lub uwagi na bieżąco przekazywane są odpowiednim instytucjom.

2. Piractwo drogowe w rejonie miasta Wągrowca

-Zwiększenie patroli, aktywizacja policjantów ruchu drogowego w rejonach zagrożonych; organizowanie wzmożonych działań uderzających w piractwo drogowe na terenie miasta

3. Wskazanie konkretnych ulic jako miejsc zagrożonych

-Zwiększenie patroli ogniwa patrolowo-interwencyjnego we wskazanych rejonach zagrożonych, w szczególności przy ul. Kościuszki, Poznańskiej, parki i skwery miejskie.

Debata społeczna Gołańcz 18czerwca 2013

Wnioski z debaty

1. Piractwo drogowe w rejonie Gołańczy, nieprzestrzeganie przez kierujących pojazdami mechanicznymi podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; zwracając szczególną uwagę na przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drogach wjazdowych i wyjazdowych.

- Zwiększenie patroli, aktywizacja policjantów ruchu drogowego w rejonach zagrożonych; organizowanie wzmożonych działań uderzających w piractwo drogowe na terenie miasta i gminy Gołańcz.

2.Wskazanie konkretnych ulic jako miejsc zagrożonych.

- Zwiększenie patroli z PP w Gołańczy we wskazanych rejonach zagrożonych, w tym szczególności przy ul Lipowej, Smolary, Libelta, Walki Młodych, Klasztornej.

3. Przestępczość i przejawy demoralizacji nieletnich, zapobieganie i działania prewencyjne związane z narkomanią i alkoholizmem.

-Organizowanie wzmożonych działań uderzających w przestępczość nieletnich, a także akcji profilaktycznych w szkołach, organizacja patroli „operacyjnych”.

4. Wskazanie odcinka drogi – niebezpieczna wycinka drzew.

-Na bieżąco przekazano przedstawicielowi – zarządcy drogi.

 

5. Kontakt z dzielnicowym; działania policjantów z KPP w Wągrowcu.

-Nasilenie służb patrolowo - obchodowej przez dzielnicowych; organizowanie docelowych działań przez patrole z Wągrowca.

Debata społeczna Wągrowiec 19 listopad 2013

Wnioski z debaty

1. Wskazanie konkretnych ulic jako miejsc zagrożonych

- Zwiększenie patroli ogniwa patrolowo-interwencyjnego we wskazanych rejonach zagrożonych, e szczególności przy ul Bobrownickiej, zadaniowano także dzielnicowego rejonu.

2. Wyjaśnienie kwestii prowadzonego postępowania przygotowawczego

-Kontrola postępowania przygotowawczego; relacja do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

3 Przygotowania służb na wypadek katastrofy, specjalistyczny sprzęt Straży Pożarnej.

- Informacji udzielił podczas debaty Wojewoda Wielkopolski oraz Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

4. Odbiór dzieci; sporządzanie opinii przez dzielnicowego; dokumentacja z przeprowadzonych interwencji.

- Informacji o procedurze „Niebieskiej Karty” udzielił podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu.

5. Przestępczość i przejawy demoralizacji nieletnich, zapobieganie i działania prewencyjne związane z narkomanią.

- Organizowanie wzmożonych działań uderzających w przestępczość nieletnich, a także akcji profilaktycznych w szkołach.

6. Problem dotyczący nieczystości – pozostawione odchody psów, pozostawione na ulicach rozbite szkło.

- Współpraca ze Strażą Miejską w Wągrowcu; zadaniowano dzielnicowego.

 

7. Zastrzeżenia co do małej ilości parkingów, zastrzeżenia co do jakości ścieżki rowerowej.

- Podczas debaty zwrócono się do Burmistrza Miasta Wągrowca, który przedstawił w tym zakresie podjęte działania oraz właściwość kompetencyjną dotyczącą nieistniejącej już ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki w Wągrowcu.

8. Brak informacji przez „klasy mundurowe” o współpracy między komendantem wojewódzkim, a wojewodą.

- Przekazano materiały opiekunowi klas mundurowych.

9. Niszczenie dróg – wskazany konkretny przypadek w miejscowości Łekno.

- Przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wójta Gminy Wągrowiec z udziałem Kierownika Dzielnicowych w Wągrowcu.

Powrót na górę strony