INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Aby to zrobić, należy:

pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia - plik do pobrania poniżej - i przesłać na adres e-mail: dyzurny.wagrowiec@po.policja.gov.pl

tłumacz online dostępny przez komunikator Jabber. Informacja o usłudze na stronie: https://euslugi.policja.pl/eu/

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie wielkopolskim został uruchomiony numer 519064780

Podczas zgłaszania za pomocą sms na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy napisać SMS:

  • jestem osobą niesłyszącą

  • adres zdarzenia: powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz numer domu lub mieszkania, numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia

  • krótką informację co się stało

  • ilość osób poszkodowanych

  • służbę, która jest potrzebna

  • swoje imię i nazwisko

  • Czekać na zwrotnego SMS z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia

Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Jak załatwić sprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu?

Krótki przewodnik w 10 punktach

1. Przygotuj się: Zanim udasz się do nas, upewnij się, że masz przy sobie dowód osobisty.

2. Jak dojechać: Nasz obiekt zlokalizowany jest w południowej części miasta w pobliżu miejskiej obwodnicy. Komenda Powiatowa Policji znajduje się przy ulicy Taszarowo 11 w Wągrowcu. W pobliże budynku można dostać się również autobusem komunikacji miejskiej – linia numer 4 z Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na przystanek przy adresie Skrajna 33 – Skrzyżowanie z ulicą Taszarowo. Nazwa Komendy jest wyraźnie opisana, przed komendą znajduje się parking z miejscami dla petentów w tym, dla osób niepełnosprawnych.

3. Gdzie szukać: Po przybyciu pod budynek wejście na dyżurkę posiada drzwi automatyczne, w nocy po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy, który obsługiwany jest przez całą dobę. Za jego pomocą możesz poinformować o swojej wizycie i poprosić o asystę lub pomoc funkcjonariusza w trakcie pobytu na terenie jednostki.

4. Nie chodź sam: Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po terenie jednostki samodzielnie. Będziesz miał przydzielonego pracownika policji, który będzie Ci towarzyszył w trakcie przebywania na Komendzie.

5. Psi przewodnik: Jeżeli korzystasz z psa asystującego, możesz z nim wejść na teren obiektu. Upewnij się, że pies ma odpowiednie oznaczenia.

6. Zachowuj spokój: Bądź spokojny i cierpliwy. Wszystkie nasze procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i innych osób.

7. Zakończenie wizyty: Po załatwieniu wszystkich spraw, opuść teren jednostki zgodnie z instrukcjami wyznaczonego pracownika.

 

 

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony