Aktualności

Zachowaj środki ostrożności podczas prac polowych!

Data publikacji 28.07.2022

Policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń. Jednocześnie funkcjonariusze przypominają kierowcom, aby zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż w okresie letnim pojawia się na nich wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Co roku podczas prac polowych dochodzi do wypadków. Niektóre z nich kończą się tragicznie, dotyczą zarówno dorosłych jak i dzieci. Bezpieczeństwo rolników i ich dzieci zależy w dużej mierze od nich samych. Pamiętanie o tym, aby sprzęt był sprawny technicznie, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, niejednokrotnie pomaga uniknąć niechcianych wypadków. Rolniku, nim rozpoczniesz pracę w polu, czy w obrębie gospodarstwa sprawdź maszyny i dobrze przygotuj je do pracy.

Dla wielu dzieci prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem. Podwórze gospodarstwa rolnego jest codziennym miejscem pracy rolnika, a jednocześnie to tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin. Zdarza się również, że dzieci wchodzą na maszyny rolnicze. A to już krótka droga do nieszczęśliwego zdarzenia. Pamiętajmy, że prace polowe nie zwalniają nas od opieki nad dziećmi. Najmłodsi nie powinni pracować czy pomagać w okolicznościach, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Chrońmy dzieci przed niebezpiecznymi zabawami przy maszynach rolniczych. Od naszej odpowiedzialności zależy życie innych.

Jednocześnie policjanci apelują do kierowców, aby w okresie letnim zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż pojawia się na nich wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Jak uniknąć zagrożeń?

• Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych. 
• Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych. 
• Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. 
• W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze. 
• Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej. 
• Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły. 
• Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci! 
• Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach! 
• Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach! 
• W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili! 
• Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

fot. ilustracyjne policja mazowiecka

Powrót na górę strony