Aktualności

Niepokorny plażowicz otrzymał mandat i opuścił teren kąpieliska

Data publikacji 05.07.2022

Przypominamy, że na strzeżonych kąpieliskach czuwający nad bezpieczeństwem ratownicy mogą poprosić wypoczywających o konkretne zachowanie, mogą nawet wyprosić z terenu kąpieliska.

Ratownik decyduje czy można korzystać z kąpieli w rejonie jego nadzoru – swoją decyzje ogłasza poprzez wywieszenie odpowiedniej flagi - biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a czerwona informuje o zakazie kąpieli,

W przypadkach zagrożenia (np. nagła zmiana pogody) ratownik może wywiesić czerwoną flagę zakazując dalszej kąpieli.

Ratownik jest po to, by strzec bezpieczeństwa kąpiących, ale nie jest opiekunką do dzieci, zatem to na rodzicach ciąży obowiązek obserwowania swojego dziecka, gdy wejdzie do wody.

Do obowiązków ratownika należy również prewencyjne działanie – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym.

Kwestie bezpieczeństwa na kąpieliskach reguluje m.in. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Ratownik jako osoba zatrudniona przez zarządzającego obszarem wodnym ma pełne prawo do:

Art. 6. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego
upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią
tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie
nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego.

Przypominamy również, że nie można pływać kajakiem rowerkiem wodnym itp. po „kilku głębszych”

Art. 35. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający,
niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.

Niestety nie wszyscy potrafią zachować się na kąpieliskach, a na zwrócenie im uwagi przez ratowników reagują niepotrzebną agresją. W niedzielne popołudnie 25-letni miejszkaniec jednej z miejscowości z gminy Kcynia, który przybył na plażę w Kobylcu swoim głośnym i wulgarnym zachowaniem zakłócał tam obecnym wypoczynek. Kiedy ratownicy zwrócili mu uwagę, wówczas agresję słowną skierował w ich kierunku. Takie zachowanie nie jest tolerowane i w każdym podobnym przypadku ratownicy mogą liczyć na policjantów. Awanturnik wraz z policjantami opuścił plażę i otrzymał mandat karny z art 51 KW.

Przypominamy, że kto zakłóca porządek publiczny, naraża się na mandat w wysokości do 500 złotych, a w przypadku skierowania postępowania na drogę sądową, grzywna może wynieść nawet 5 000 złotych

Powrót na górę strony