Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 01.03.2022

Policjanci z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Wągrowcu przeprowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkół w Wągrowcu i w Gołańczy

Jakie są uprawnienia i obowiązki młodych ludzi, kiedy mamy do czynienia z popełnieniem czynu karalnego, a kiedy jest mowa o demoralizacji. Jakie są naganne zachowania i jakie grożą za nie konsekwencje. Jakie są obowiązki i uprawnienia Policji a także innych instytucji, w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich.

Młodzież, która wchodzi w 13 rok życia nabywa częściową zdolność do czynności prawnych, musi być uświadamiana, że każdy czyn niesie za sobą konsekwencje jego popełnienia. Przekazywane informacje policjanci podpierali przykładami prowadzonych postępowań wobec nieletnich, co tylko wzmocniło przekaz.

  • Policjant prowadzi zajęcia dla dzieci siedzących na sali
  • Policjant prowadzi zajęcia dla dzieci siedzących na sali, inny kadr
  • Policjant prowadzi zajęcia dla dzieci w klasie
  • Policjant prowadzi zajęcia dla dzieci siedzących na sali sportowej
  • Policjant i dzieci na sali sportowej pozują do zdjęcia - około 60 osób
Powrót na górę strony