Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Archeolog amator usłyszał zarzuty

Data publikacji 27.11.2017

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu ustalili mężczyznę, który amatorsko zajmował się wyszukiwaniem w ziemi zabytkowych przedmiotów. Łupem mężczyzny stawały się zarówno monety - niektóre datowane na początki Państwa Polskiego, jak i przedmioty codziennego użytku.

Wągrowieccy policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Wągrowca, który amatorsko, bez żadnych zezwoleń prowadził wykopaliska archeologiczne. Mężczyzna został zatrzymany krótko po sprzedaży monety z okresu kultury rzymskiej. Szybko okazało się, że pozyskał ją w trakcie prowadzonych na własną rękę nielegalnych poszukiwań przy użyciu detektora metali.

W miejscu zamieszkania mężczyzny, ujawniono i zabezpieczono blisko 800 różnego rodzaju przedmiotów, pochodzących z nielegalnych wykopalisk Zabezpieczone przedmioty w wielu przypadkach stanowią bardzo dużą wartość historyczną w odniesieniu do Dziedzictwa Kulturowego.

Do najcenniejszych zaliczyć można: rzymskie denary z okresu kultury przeworskiej, datowane na I lub II w n.e., siekierka i bransoleta z epoki brązu, moneta z czasów piastowskich – prawdopodobnie denar koronacyjny Kazimierza Wielkiego, krzyżyk ołowiany, wstępnie oceniony przez archeologa jako zabytek mogący pochodzić z XII lub XIII wieku, fragment toporka z epoki kamienia, szelągi Jana Kazimierza tzw. „boratynki” w wersji koronnej, jak i litewskiej z drugiej połowy XVII w, kilka monet późnośredniowiecznych, w tym denarki srebrne Kazimierza Jagiellończyka. Toporek, bransoleta i drobne elementy ozdób z epoki brązu. Przedmioty z epoki wpływów rzymskich, liczne srebrne denary rzymskie. Plomby towarowe, a w tym jedna pochodząca z początku okresu nowożytnego. Dobrze zachowany odważnik beczułkowaty od wagi szalkowej , z przełomu X / XI w żelazny, pokryty płaszczem brązowym z wybitymi oznakowaniami (typ arabski).

Mężczyźnie postawiono zarzut kradzieży dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi za to kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Tego typu działania, mogą doprowadzić do zniszczenia stanowisk archeologicznych. Nawet jeżeli część utraconych zabytków udało się odzyskać, to niemożliwym staje się odtworzenie ich historii i kontekstu miejsca, w którym zostały odnalezione. Takie możliwości daje dokładne przebadanie miejsca, co poprzez amatorskie wygrzebywanie skarbów staje się niemożliwe.

Ostrzegamy, że od stycznia 2018 roku proceder nielegalnego wydobywania wszelkiego rodzaju zabytków archeologicznych, przez osoby, które bez pozwolenia lub wbrew warunkom pozwolenia będą – przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania – poszukiwać zabytków, będzie stanowił przestępstwo. Do tej pory działanie to traktowane było jako wykroczenie. Przyjęta 22 czerwca br. przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaostrzyła tę karę przez i od stycznia 2018 roku będzie za nie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.38 MB)

Powrót na górę strony