Zadania zespołu - Zadania ZPKNiP - KPP Wągrowiec

Zadania ZPKNiP

Zadania zespołu

Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Wągrowcu realizują zadania z zakresu ujawniania i zapobiegania przestępczości nieletnich.

Działają tam, gdzie nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Ponadto prowadzą działania z zakresu poszukiwań osób nieletnich, wspierają działania profilaktyka społecznego z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i popełniania czynów karalnych przez nieletnich.

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.

Osoby "nieletnie" to osoby:

 - które w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nie ukończyły 18-go roku życia,

 - wobec których prowadzi się postępowanie w sprawie o czyn karalny (przestępstwo, bądź przestępstwo skarbowe, lub wykroczenie z art.  51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń), a dopuściły się takiego czynu w wieku od 13 do 17 roku życia

 - względem których wykonuje się środki wychowawcze lub poprawcze, a zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21