Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2016 roku

Informacje o stanie bezpeczeństwa w ruchu drogowym w 2016 roku

Data publikacji 25.01.2017

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W LISTOPADZIE 2016 ROKU

 

 

W listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 5 wypadków drogowych (6 osób zostało rannych), oraz doszło do 60 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

5

Od początku roku

37

28

27

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

51

30

60

Od początku roku

453

417

475

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

6

Od początku roku

39

30

28

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

4

3

5

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 14

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie 17

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- wtargnięcie pieszego wprost pod nadjeżdżający pojazd - 4

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 12

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego nie stwierdzono miejsc w których zdarzenia drogowe powtarzały by się nagminnie. Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc jest Droga Wojewódzka 241 na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową (Łekno/Gołańcz). Na terenie miejscowości Wągrowiec dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych oraz do pieszych o przechodzenie przez jezdnie w miejscach wyznaczonych, jak i ostrożne wchodzenie na przejście.

 

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W listopadzie br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów.

 

SPRAWCY

W październiku br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 11 zdarzeń, pojazdami wolnobieżnymi 1 zdarzenie, motorowerami 4 zdarzenia, rowerami 4 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 7 zdarzeń drogowych.


 

OFIARY

W listopadzie w wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął rowerzysta.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań, zmiany pasów ruchu, a w szczególności podczas włączania się do ruchu z terenów przydrożnych (prywatnych posesji) takich jak stacje benzynowe, parkingi przy marketach itp.

 

Apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.


 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

 

 

W październiku bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał jeden wypadek drogowy,

gdzie jedna osoba została ranna, oraz doszło do 36 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

37

28

22

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

51

30

36

Od początku roku

453

417

415

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

39

30

22

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

4

3

4

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie 15

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- wtargnięcie pieszego wprost pod nadjeżdżający pojazd - 1

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 4

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego nie stwierdzono miejsc w których zdarzenia drogowe powtarzały by się nagminnie. Jednym z najniebezpieczniejszych miejsc jest Droga Wojewódzka 241 na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową (Łekno/Gołańcz). Na terenie miejscowości Wągrowiec dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych oraz do pieszych o przechodzenie przez jezdnie w miejscach wyznaczonych, jak i ostrożne wchodzenie na przejście.

 

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W październiku br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 4 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów.

 

SPRAWCY

W październiku br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 22 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia, pojazdami wolnobieżnymi 1 zdarzenie, motorowerami 1 zdarzenie, rowerami 2 zdarzenia. Piesi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 3 zdarzenia drogowe.


 

OFIARY

W październiku nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań, zmiany pasów ruchu, a w szczególności podczas włączania się do ruchu z terenów przydrożnych (prywatnych posesji) takich jak stacje benzynowe, parkingi przy marketach itp.

 

Apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 

 

 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W CZERWCU 2016 ROKU

 

 

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał jeden wypadek drogowy,

gdzie dwie osoby odniosły obrażenia ciała, oraz doszło do 38 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

37

28

8

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

51

30

38

Od początku roku

453

417

225

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

1

1

Od początku roku

39

30

8

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

4

3

1

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 2

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie 9

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 8

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej oraz skrzyżowanie ul. Rgielskiej z ul. 11 listopada, gdzie wskutek zmiany organizacji ruchu związanego z remontami na ul. Kcyńskiej nasilił się ruch pojazdów.

 

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

 

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W czerwcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 7 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierowcy (pojazdami osobowymi) byli sprawcami 2 kolizji drogowych.

 

SPRAWCY

W czerwcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 27 zdarzeń,

kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 zdarzenie.


 

OFIARY

W czerwcu nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań, zmiany pasów ruchu, a w szczególności podczas włączania się do ruchu z terenów przydrożnych (prywatnych posesji) takich jak stacje benzynowe, parkingi przy marketach itp. Apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 


 

 

 

 


 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W MAJU 2016 ROKU

 

 

W maju bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał 1 wypadek drogowy,

gdzie jedna osoba odniosła obrażenia ciała, oraz doszło do 30 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

2

1

Od początku roku

37

28

7

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

39

43

30

Od początku roku

453

417

157

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

2

1

Od początku roku

39

30

6

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

4

3

1

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w maju br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie 6

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 0

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 6

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej oraz skrzyżowanie ul. Rgielskiej z ul. 11 listopada, gdzie wskutek zmiany organizacji ruchu związanego z remontami na ul. Kcyńskiej nasilił się ruch pojazdów.

 

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

 

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W maju br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 15 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierujący (pojazdami osobowymi) byli sprawcami 1 kolizji drogowej.

 

SPRAWCY

W maju br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 25 zdarzeń,

kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia.


 

OFIARY

W maju nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań, zmiany pasów ruchu, a w szczególności podczas włączania się do ruchu z terenów przydrożnych (prywatnych posesji) takich jak stacje benzynowe, parkingi przy marketach itp. Apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 

 

 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W KWIETNIU 2016 ROKU

 

 

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe,

gdzie dwie osoby odniosły obrażenia ciała, oraz doszło do 39 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

1

2

Od początku roku

37

28

6

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

34

41

39

Od początku roku

453

417

157

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

1

2

Od początku roku

39

30

6

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

4

3

1

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w kwietniu br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 5

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie 14

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 4

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej.

 

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

 

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w  trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W kwietniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 10 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwi kierujący (pojazdami osobowymi) nie byli sprawcami zdarzeń drogowych.

 

SPRAWCY

W kwietniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń,

kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 zdarzenie.


 

OFIARY

W kwietniu nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania skrzyżowań, zmiany pasów ruchu, a w szczególności podczas włączania się do ruchu z terenów przydrożnych (prywatnych posesji) takich jak stacje benzynowe, parkingi przy marketach itp. Apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 

Z uwagi na trwającą w mieście reorganizację ruchu drogowego związaną z remontem ul. Kcyńskiej, Policja prosi uczestników ruchu zarówno kierujących jak i pieszych o stosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów ruchu. Apelujemy do osób pieszych, aby nie przemieszczały się w miejscach wyłączonych z ruchu pieszych.

 

 

 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W MARCU 2016 ROKU

 

 

W marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał 1 wypadek drogowy,

gdzie jedna osoba odniosła obrażenia ciała, oraz doszło do 47 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

3

1

Od początku roku

37

28

4

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

32

32

47

Od początku roku

453

417

118

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

3

0

Od początku roku

39

30

3

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

4

3

1

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie7

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 8

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej.

 

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

 

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W marcu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 10 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwy kierowca (pojazdem osobowym) był sprawcą 1 zdarzenia drogowego, gdzie nikt nie odniósł obrażeń ciała.

 

SPRAWCY

W marcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń,

kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia.


 

OFIARY

W marcu nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdami.

Również z uwagi na wczesną porę zmierzchu oraz zimową aurę, apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 

 

Z uwagi na trwającą w mieście reorganizację ruchu drogowego związaną z remontami ulic, Policja prosi uczestników ruchu zarówno kierujących jak i pieszych o stosowanie się do wprowadzonych zakazów i nakazów ruchu. Apelujemy do osób pieszych, aby nie przemieszczały się w miejscach wyłączonych z ruchu pieszych.

 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W LUTYM 2016 ROKU

 

 

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniał 1 wypadek drogowy,

gdzie jedna osoba poniosła śmierć na miejscu wypadku, oraz doszło do 34 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

3

1

Od początku roku

37

28

3

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

32

32

34

Od początku roku

453

417

37

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

3

0

Od początku roku

39

30

2

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

1

Od początku roku

4

3

1

 

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie10

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 0

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 5

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej.

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W lutym br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 8 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwy kierowcy (pojazdami osobowym) byli sprawcami 2 zdarzeń drogowych, gdzie w wyniku jednego zdarzenia osoba poniosła śmierć.

 

SPRAWCY

W lutym br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 31 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia. Do jednego zdarzenia doszło z udziałem autobusu, gdzie kierujący tym pojazdem okazał się sprawcą.


 

OFIARY

W lutym w wypadku ze skutkiem śmiertelnym zginął motorowerzysta.


 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdami.

Również z uwagi na wczesną porę zmierzchu oraz zimową aurę, apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.

 

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W STYCZNIU 2016 ROKU

 

 

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe,

gdzie dwie osoby odniosły obrażenia ciała oraz doszło do 37 kolizji drogowych.

 

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

2

2

Od początku roku

37

28

2

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

44

32

37

Od początku roku

453

417

37

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

6

2

2

Od początku roku

39

30

2

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

4

3

0

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 17 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, cofanie, skręcanie9 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2 zdarzenia

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1 zdarzenie

- zmęczenie, zaśnięcie, zasłabnięcie 0

- obiekty, zwierzęta na drodze - 1 zdarzenie

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Na terenie powiatu wągrowieckiego miejscem gdzie należy zachować szczególną ostrożność,jest skrzyżowanie ul. Rogozińskiej z ul. Bartodziejską w Wągrowcu, gdzie po zmianie organizacji ruchu to kierujący na ulicy Bartodziejskiej mają pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi na ulicy Rogozińskiej.

Do najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu zaliczyć należy: drogę wojewódzką DW-190 na odcinku Wągrowiec – Jaroszewo, oraz drogę wojewódzką DW-241 na odcinku Morakowo – Panigródz i Wągrowiec - Pokrzywnica, z uwagi na rosnące blisko jezdni drzewa i brak bezpiecznych poboczy, którymi mogliby poruszać się piesi uczestnicy ruchu drogowego.

Na terenie miejscowości Wągrowiec do dużej ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego dochodzi na ul. Reja i ul. Cysterskiej i ul. Słowackiego bezpośrednio na przejściach dla pieszych lub w jego bliskim sąsiedztwie. Stąd apel do kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi w trakcie przejeżdżania przejść dla pieszych na terenie powiatu wągrowieckiego

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W styczniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 12 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, oraz 5 nietrzeźwych rowerzystów. Nietrzeźwy kierowcy (pojazdami osobowym) byli sprawcami 3 zdarzeń drogowych, gdzie nikt nie odniósł obrażeń ciała.

 

SPRAWCY

W styczniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 24 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 7 zdarzeń, do jednego zdarzenia doszło z udziałem ciągnika rolniczego, gdzie kierujący tym pojazdem okazał się sprawcą.

 

 

OFIARY

W styczniu nie było wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

 

 

UWAGI

Mając na uwadze dużą liczbę zdarzeń drogowych gdzie przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu apelujemy do kierowców o zwiększenie uwagi i zachowanie szczególnej ostrożności podczas kierowania pojazdami.

Również z uwagi na wczesną porę zmierzchu oraz zimową aurę, apelujemy do pieszych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów o to, aby po zmierzchu poza terenem zabudowanym osoby poruszające się pieszo po drodze używały elementów odblaskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a rowerzyści zadbali o prawidłowe oświetlenie roweru.