Profilaktyk Społeczny - kontakt - KPP Wągrowiec

Profilaktyk Społeczny - kontakt

Profilaktyk Społeczny - kontakt

 

Profilaktyk Społeczny

KPP w Wągrowcu

st.post. Anna Perła

tel 067 26 81 238

Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, a także patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia aby uchronić poszczególne osoby przed popadaniem w konflikt z prawem. Policja w struktury organizacyjne jednostek włączyła profilaktyków społecznych - funkcjonariusze odpowiedzialni za prowadzenie działań z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, podejmujący współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa, będących jednocześnie koordynatorem wszystkich działań profilaktycznych podejmowanych przez Policję.