Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Licealiści z Kościuszki są przeciw dopalaczom

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki w Wągrowcu odwiedziła dzielnicowa z rejonu V miasta Wągrowca. Rozmawiała z uczniami o zagrożeniach, problemach, a także o możliwościach jakie daje służba w Policji

Podczas spotkania z st. sierż. Malwiną Szumann młodzież zainteresowana była różnymi tematami. Policjantka rozpoczęła spotkanie realizując założenia kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają!”, gdzie tematem przewodnim jest informowanie i uświadamianie o szkodliwości dopalaczy, a także innych używek. Spotkania z licealistami ugruntowują nas w przekonaniu, że bardzo wielu z nich jest świadoma z niebezpieczeństw jakie wiążą się z zażywaniem dopalaczy, narkotyków, a także tych legalnych używek, jakimi są alkohol i nikotyna.

Podczas spotkania nie zabrakło różnych pytań o doczesne problemy i bolączki natury prawnej a także samego procesu rekrutacji do Policji - gdzie i jak przedłożyć dokumenty aplikacyjne, jak wygląda proces rekrutacji i jak wygląda służba w Policji.