Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Jak nie stać się ofiarą dopalaczy i o ponoszeniu odpowiedzialności za popełnione czyny karalne

Policjanci KPP w Wągrowcu przeprowadzili zajęcia dla młodzieży Szkoły Podstawowej numer 4 w Wągrowcu.

Podczas spotkania policjanci przestrzegali przed stosowaniem alkoholu, środków odurzających, a także syntetycznych narkotyków – dopalaczy. Dużą część prelekcji zajęło wytłumaczenie jak niebezpiecznym środkiem są dopalacze, jak nieprzewidywalne skutki wywołują oraz jak trudne jest leczenie zatruć tymi środkami. Działania takie prowadzone są w ramach trwającej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają!”

Nie zabrakło również tematów dotyczących zagadnień prawnych. Jakie są uprawnienia i obowiązki młodych ludzi, kiedy mamy do czynienia z popełnieniem czynu karalnego, a kiedy jest mowa o demoralizacji. Jakie są naganne zachowania i jakie grożą za nie konsekwencje. Jakie są obowiązki i uprawnienia Policji a także innych instytucji, w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Młodzież, która wchodzi w wiek, w którym już nabywa częściową zdolność do czynności prawnych, musi być uświadamiana, że każdy czyn niesie za sobą konsekwencje jego popełnienia. Przekazywane informacje policjanci podpierali przykładami prowadzonych postępowań wobec nieletnich, co tylko wzmocniło przekaz.