Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Bezpiecznie to wiedzieć i znać

O zagrożeniach i bezpieczeństwie w domu i poza nim, taką lekcję odbyły dziś przedszkolaki w Siennie.

Spotkanie rozpoczęło się garścią informacji o służbie policjanta, a potem kolejno dzieci dowiedziały się, że nie wolno otwierać obcym drzwi i na co uważać będąc na podwórku. Następnie policjant przekazał dużo informacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jak należy się poruszać, jak się ubrać, aby być widocznym. Wszystko to zostało podparte praktycznymi ćwiczeniami jak się zachować na przejściu dla pieszych.

foto: Przedszkole w Siennie

 


 

  • kilkanaścioro dzieci siedzi w kółku na dywanie, wśród nich policjant opowiada o swojej pracy i omawia tematy dotyczące bezpieczeństwa
  • policjant omawia zasady korzystania z przejść dla pieszych
  • Policjant z dzieckiem, które demonstruje, w jaki sposób prawidłowo przejść przez jezdnię
  • policjant z dziećmi przy radiowozie - zdjęcie pozowane