Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Dopalacze, narkotyki i inne używki - z przestrogą dla młodzieży

Młodzież starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu uczestniczyła w zajęciach z wągrowieckimi policjantami.

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Dzisiaj policjanci przeprowadzili zajęcia z zakresu przeciwdziałania stosowania używek wśród młodzieży starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu. Oprócz konsekwencji zażywania używek, młodzież nabyła wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej za popełnianie czynów karalnych.