Wykłady dla młodzieży - Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej - KPP Wągrowiec

Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Wykłady dla młodzieży

Odpowiedzialność prawna nieletnich, niebezpieczeństwo używania środków odurzających i dopalaczy, to niektóre z zagadnień podjętych podczas dzisiejszych zajęć dla młodzieży ze Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

Młodzież starszych klas szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej wzięła udział w zajęciach z Policją. Wśród poruszanych tematów o odpowiedzialności prawnej, obowiązkach wynikających z ustaw, młodzież przypomniała sobie jakie zagrożenia niosą z sobą dopalacz i inne używki. Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Nadto młodzież podjęła dyskusję na temat innych zagrożeń zwiazanych z aktywnością w cyberprzestrzeni, a także wynikającą z relacji pomiędzy rówieśnikami. Młodzież gremialnie przyznała, że korzystają ze środków masowego komunikowania i platformy social medai nie są im obce. Stąd adresowanych do nich kilka przestróg dot. niebezpieczeństw w komunikacji, a związanych z używaniem telefonu.