Zalegający śnieg, nawisy śnieżne i sople - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

Zalegający śnieg, nawisy śnieżne i sople

Data publikacji 10.02.2021

Usuwanie gromadzącego się na dachach nadmiaru śniegu, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli zagrażających przechodniom, to ustawowy obowiązek ciążący na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych.

Gromadzący się na dachu śnieg to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jego duże nagromadzenie jest znaczącym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu i może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub być powodem tragedii. Gdy śnieg pozostaje nieusunięty z dachów płaskich oraz dachów w dużych centrach handlowych czy halach produkcyjnych i innych, podobnego typu obiektach. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg.

Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów jest zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą pieniężną.

Nawisy śnieżne i sople, zwłaszcza gdy znajdują się na gzymsach kamienic bezpośrednio przylegających do chodników, stanowią zagrożenie dla pieszych znajdujących się tuż pod nimi. Upadek sopla, lub zmrożonego nawisu śnieżnego na osobę może spowodować poważne uszkodzenie ciała, a nawet doprowadzić do zgonu.

DZ / KG Państwowej Straży Pożarnej

 

  • Fotografia przedstawia śnieg zwisający z gzymsu dachu bloku