Wakacje – czas rowerowych eskapad, a także rodzinnych przejażdżek - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

Wakacje – czas rowerowych eskapad, a także rodzinnych przejażdżek

Data publikacji 24.06.2020

Rower to bardzo popularny środek lokomocji podczas wakacyjnych wojaży. Jest ekonomiczny, ekologiczny i...bardzo modny. Nic więc dziwnego, że liczba jego zwolenników stale rośnie. Gdy tylko warunki pogodowe na to pozwalają rower jest w użytkowaniu przez cały rok. Jednak teraz w miarę poprawy pogody należy spodziewać się coraz większej liczby rowerzystów.

Popularność tego środka komunikacji wzrasta. Sprzyjają temu także miejskie wypożyczalnie rowerów. Podczas wakacyjnego zwiedzania okolic, jest on jednym z najchętniej wybieranych środków transportu.

Zacznijmy jednak od podstaw. W co powinien być wyposażony nasz rower?

z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

co najmniej jedn skutecznie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

Kto może poruszać się rowerem i gdzie?

Dla rowerzystów dedykowane są: Jezdnia – jak najbliżej jej prawej krawędzi, droga dla rowerów.

Jednak uwaga: Jak wybieramy się z dziećmi które nie osiągnęły jeszcze 10 roku życia na przejażdżkę rowerową, wówczas dziecko i opiekun, mogą poruszać się po chodniku. Mały rowerzysta (a w zasadzie pieszy) przed osiągnięciem 10 roku życia musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej! Stąd nie może być sytuacji, że po drodze, czy chodniku będzie się poruszało rodzeństwo w wieku np. 8 i 12 lat.

Dzieci, które przekroczyły już 10 rok życia mogą poruszać się po drogach i drogach dla rowerów pod warunkiem, że zdobędą do tego uprawnienia.

Karta rowerowa – czym jest i kto ją otrzymuje?

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej; dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie która osiągnęła wymagany wiek, która wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. z późn. zm.: Art. 3. ust. 4.

Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.

Osoba nie posiadająca karty rowerowej także obowiązana jest jeździć zgodnie z przepisami prawa !