Chwila nieuwagi i rodzice stracili z oczu 2 letnie dziecko - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

Chwila nieuwagi i rodzice stracili z oczu 2 letnie dziecko

Data publikacji 29.04.2020

W niedzielę w Gołańczy na ulicy Walki Młodych bez opieki na drodze znajdowało się dwuletnie dziecko. Dziewczynka podeszła do osób, które znajdowały się w pobliżu szkoły. Nikt nie rozpoznał dziewczynki, poinformowano o sprawie Policję.

Do zdarzenia doszło około godziny 15 :30. Zgłaszający zaczekał z dziewczynką pod budynkiem szkoły. Po chwili na miejscu zjawił się też ojciec dziecka, który je zabrał. Policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zajścia ustalili, że z pobliskiego domostwa, jeden z mieszkańców nie domknął furtki posesji.

Na ogrodzie znajdowali się rodzice z dziećmi. Moment nieuwagi sprawił, że 2 letnia dziewczynka wyszła przez niedomkniętą furtkę i znalazła się na drodze przed posesją. Minął jakiś czas zanim rodzice zorientowali się że nie ma z nimi małej dziewczynki. Szczęśliwie znalazła się ona wśród ludzi, którzy zatroszczyli się, aby nic złego ją nie spotkało.

Tak małe dziecko nie jest w stanie rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, jakie może stworzyć dla niego np. ruch uliczny. Policjanci za popełnione wykroczenie niedopełnienia obowiązku nadzoru nad dzieckiem przez rodziców nałożyli 100 złotowy mandat.

Jakie obowiązki nakłada na rodziców małych dzieci Ustawa Kodeks Wykroczeń?

Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 89. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.