Aktualności

Za nami debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie Gminy Wągrowiec

Data publikacji 25.10.2019

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Wągrowiec, omówienie planów priorytetowych dla jej rejonów i dyskusja na temat dostrzegalnych zagrożeń, były przedmiotem wczorajszego spotkania w Sali Widowiskowej w Łeknie.

Trwające ponad 2,5 godziny spotkanie z mieszkańcami gminy rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu inspektor Magdalena Sławińska. Pani Komendant przywitała przybyłych gości, wśród nich byli m.in. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu st. bryg. Zbigniew Dziwulski, Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec Jerzy Łukaszczyk, a także szefowie powiatowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji wspierających Policję w jej codziennych działaniach.

Po przedstawieniu przez szefową wągrowieckich funkcjonariuszy analizy bezpieczeństwa na terenie Gminy Wągrowiec, głos zabrali dzielnicowi z rejonów 6, 7 i 8 – znajdujących się na terenie gminy. Policjanci dzielnicowi scharakteryzowali obszar swojego działania, najczęściej spotykane problemy, a także przedstawili realizowane w ich rejonach służbowych działania priorytetowe.

W części dyskusyjnej debaty pojawiły się liczne wnioski o objęcie nadzorem poszczególnych miejsc, zwłaszcza przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego w związku z przekraczaniem prędkości przez kierowców. Pojawiły się informacje o problemach infrastrukturalnych przy drogach powiatowych i gminnych, a także utrzymywania w odpowiednim stanie drzew. Pojawiły się również wnioski o wyznaczenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w Łaziskach i Kobylcu. Osoby przybyłe na debatę były przygotowane i zgłaszały rzeczowe wnioski których realizacja częściowo spocznie na barkach policjantów, w wielu z nich po przeprowadzeniu lustracji i zaopiniujemy zgłoszony problem i zwrócimy się do jednostek powiatowych, wojewódzkich o ich rozwiązanie.