Aktualności

31 grudnia – ostatni dzień tego roku, dla niejednego stanie się początkiem nowego życia.

Data publikacji 27.11.2018

Na koniec grudnia został zaplanowany ostatni termin tegorocznego naboru do służby w Policji w garnizonie wielkopolskim. Informacje jak zostać jednym z nas, udzielane są m.in. podczas spotkań z funkcjonariuszami KPP w Wągrowcu w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 12:00. Najbliższe już 29 listopada.

Pierwszy dzień służby w Policji to pierwszy dzień nowego życia. Każdy chętny znajdzie dla siebie miejsce w jej strukturach.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystający z pełni praw publicznych,

  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadający zdolność  fizyczną  i  psychiczną do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
    w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na spotkanie w czwartek 29 listopada o godzinie 12:00 do KPP w Wągrowcu.