Powiatowy konkurs filmowy "Wolny od uzależnień" rozstrzygnięty - KONKURSY - KPP Wągrowiec

Powiatowy konkurs filmowy "Wolny od uzależnień" rozstrzygnięty

Dzisiaj odbył się pokaz i uroczysta gala laureatów konkursu.

W środę 27 kwietnia o godzinie 10:00 obradowało 9-osobowe jury, które w ramach powiatowej edycji konkursu wyłoniło trzy najlepsze spoty reklamowe. Jury oceniało: pozytywne formy zachowania wśród młodzieży – aktywne spędzanie czasu wolnego, przestrzeganie prawa oraz ostrzegający przed różnymi formami uzależnień.

Do konkursu przesłanych zostało łącznie 9 filmów z 6 szkół, a stworzyło je 23 uczniów.

Pomimo że konkurs był przeznaczony dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, to w tej edycji rywalizowali między sobą tylko gimnazjaliści. Żadna szkoła średnia w powiecie nie przesłała filmu.

Na uroczystej gali obecni byli Strarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu kom. Mariusz Wiśniewski, Sekretarz Gminy Wągrowiec Joanna Gronkiewicz-Zielińska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu Lidia Kozdęba, Specjalista ds. Epidemiologii ZOZ w Wągrowcu Małgorzata Marczewska. Nagrodzili oni zwycięskie filmy.

 

Miejsce I zajął film pt „Schody” - twórcy: Krzysztof Falkiewicz, Artur Gibek-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.

Miejsce II zajął film „Uzależnienia niszczą marzenia” - twórcy: Jakub Jarosz, Jakub Łankiewicz, Emil Bejmowicz- Gimnazjum Miejskie nr 1 w Wągrowcu.

Miejsce III zajął film pt „Wplątany” – twórcy: Michał Szydłowski, Dawid Maślak , Sebastian. Giętkowski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

 

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc gratulując uczestnikom konkursu powiedział że poprzez swą twórczości przekazali głębokie i ważne treści, których w  zasadzie komentować nie trzeba, tylko wziąć pod rozwagę.