Działania policjantów na polu profilaktyki społecznej

Narkotyki i dopalacze zabijają!

Umiejętności rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania nim, ale także uświadomienia młodych ludzi, jakie są konsekwencje złych wyborów - prawne, zdrowotne prawnym. Dzielnicowi Gminy Wągrowiec odwiedzili uczniów z Łazisk.

Aspirant sztabowy Dariusz Szymczak i młodszy aspirant Tomasz Nowak przeprowadzili zajęcia z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Łaziskach, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych i psychoaktywnych, a także dopalaczy.

Działania odbyły się w ramach kampanii Narkotyki i dopalacze zabijają!, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

  • Policjant wraz z młodzieżą stoją przed obiektywem - około 30 osób, młodzież w rękach trzyma plakaty narkotyki i dopalacze zabijają