Zmiana warty w kierownictwie Wydziału Prewencji - Z życia jednostki - KPP Wągrowiec

Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana warty w kierownictwie Wydziału Prewencji

Data publikacji 18.02.2019

Dzisiaj policjanci i pracownicy wągrowieckiej jednostki Policji ostatni raz pełnili służbę z Naczelnikiem Wydziału Prewencji nadkomisarzem Radosławem Koteckim. Dziś odszedł na emeryturę. Rozkaz o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu odebrał komisarz Piotr Kossmann, natomiast obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału wypełniać będzie starszy aspirant Waldemar Świergiel.

Nadkomisarz Radosław Kotecki służę w Policji rozpoczął w 1991 r. Przez 11 lat pełnił służbę patrolową. Następne lata wykonywał obowiązki na stanowiskach asystenta dyżurnego, zastępcy dyżurnego, a w roku 2005 awansował na stanowisko dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. W sierpniu 2008 roku otrzymał rozkaz na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wągrowcu, a od 2013 roku był jego naczelnikiem.

Nadkomisarz Radosław Kotecki wyróżniał się w swojej służbie zaangażowaniem. W 2006 roku został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a w lipcu 2013 odznaką „Za Długoletnią Służbę”.

Dzisiaj przyszło przejąć stery w dowodzeniu wągrowieckim Wydziałem Prewencji. Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu insp. Magdalena Sławińska powierzyła obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji komisarzowi Piotrowi Kossmannowi, który przez ostatnie 5 lata był Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji, natomiast rozkaz o powierzeniu obowiązków Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji odebrał aspirant Waldemar Świergiel, który od 2003 roku służbowo jest związany z prewencją, a przez ostatnie 5 lat pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyżurnego jednostki.