Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna podsumowująca pracę wągrowieckiej Policji w 2018 roku

W czwartek 24 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyła się roczna odprawa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, podsumowująca wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2018 roku.

W odprawie uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz zaproszeni goście w osobach: Starosty Wągrowieckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, burmistrzów, wójtów i przedstawicieli samorządu w powiecie wągrowieckim, Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu, a także Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu insp. Magdalena Sławińska wraz z zastępcą nadkom. Mikołajem Szydzikiem przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wągrowieckiego w 2018 roku. Została zauważona poprawa wyników pracy policjantów, wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych, który wyniósł 83,6 % i wzrósł o 2,7 %. Wykrywalność wszystkich stwierdzonych przestępstw w 2018 r. utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku 2017 r. i wyniosła 84,5 %.

W 2018 r. policjanci KPP w Wągrowcu wykonali ogółem 7357 służb patrolowych i obchodowych – średnio dziennie na terenie powiatu pełniło służbę 20 policjantów prewencji. Ze względu na specyfikę zagrożenia przestępczością i wykroczeniami większość służb pełniona była na II i III zmianie tzn. między 14.00 a 6.00 dnia następnego. W roku 2018 policjanci prewencji ujawnili 6123 wykroczenia, tj o 1841 wykroczeń więcej niż w roku 2017, gdzie ujawniono 4282 wykroczenia. Nałożyli 2587 (42,25%) mandaty karne, udzielili 3243 (52,96%) pouczeń.

Policjanci ruchu drogowego ujawnili w 2018 roku 11879 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec sprawców tych wykroczeń nałożyli 6114 mandatów karnych oraz 357 wniosków o ukaranie, a także zastosowali 5408 pouczeń. Ponadto zatrzymali 963 dowodów rejestracyjnych i 151 praw jazdy.

Komendant Sławińska w swym sprawozdaniu podziękowała za okazaną pomoc i wsparcie finansowe dla jednostki ze strony samorządów lokalnych, która posłużyła na doposażenie funkcjonariuszy w nowe radiowozy i sprzęt. Podziękowała również szefom powiatowych jednostek organizacyjnych innych służb, za okazywaną pomoc i wsparcie w policyjnych działaniach.

Następnie głos zabrała szefowa Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu pani Renata Bocheńska-Bejnarowicz. Zwróciła uwagę na wzrost o 364 postępowań przygotowawczych w samym tylko powiecie wągrowieckim. Prowadzenie postępowania to jak podkreśliła praca zarówno prokuratorów, jak i policjantów dochodzeniówki. Podziękowała za współpracę życząc dobrych efektów wspólnej pracy na kolejny rok.

W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Podziękował za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę. Starosta zwrócił uwagę na zmiany demograficzne w społeczeństwie wyrażając potrzebę zaangażowania policjantów w realizacje programów prewencyjnych i profilaktycznych skierowane do osób starszych i współpracę Policji z innymi służbami w realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Nadto Starosta Wągrowiecki posiłkując się przykładem pracy samorządowej wskazał, że społeczeństwo oczekuje, indywidualnego podejścia do każdego jednego problemu, jaki mają mieszkańcy naszego powiatu.

Do słów Tomasza Kranca nawiązał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, który zaznaczył, że trzeba do każdej sprawy podchodzić indywidualnie, wystrzegając się rutyny, gdyż niekiedy niuans może zdecydować o pomyślności rozwiązania sprawy, a rutyna sprawia, że nie dostrzega się tych istotnych elementów. Komendant Pawłowski przekazał również oczekiwania Ministra Spraw Wewnętrznych, że w ciągu doby w Polsce na drodze służbę pełnić ma 4 tysiące policjantów ruchu drogowego. Wyraził oczekiwania co do wzmożenia sił w zakresie zabezpieczenia ilości narkotyków. Na koniec przekazał życzenia noworoczne dla funkcjonariuszy i pracowników KPP w Wągrowcu prosząc i dziękując zarazem bliskim policjantów za wyrozumiałość i cierpliwość do wymagającej służby w Policji.