Odprawy służbowe w powiecie - Z życia jednostki - KPP Wągrowiec

Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawy służbowe w powiecie

Mijający rok to czas podsumowań. Policjanci służący w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu uczestniczyli w odprawach służbowych w swoich wydziałach i jednostkach podległych.

Przedstawienie wyników służby za ubiegły rok, to coroczna praktyka w poszczególnych wydziałach i podległych jednostkach organizacyjnych KPP w Wągrowcu. W wągrowieckiej komendzie kolejno odbyły się odprawy wydziałów: kryminalnego, ruchu drogowego i prewencji. Naczelnicy Wydziałów przedstawili dane dotyczące funkcjonowania podległych im pionów. Komendant Powiatowy Policji inspektor Magdalena Sławińska w trakcie ich trwania nagrodziła funkcjonariuszy, którzy w trakcie służby wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem, przyczyniając się do uratowania ludzkiego życia.

W trakcie odprawy rocznej w Komisariacie Policji w Skokach, inspektor Sławińska wręczyła rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Skokach aspirantowi Hubertowi Majewskiemu.

Odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z Posterunku Policji w Gołańczy, odbyła się z udziałem włodarzy Gołańczy, Damasławka i Wapna. W trakcie jej trwania Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski przekazał celem usprawnienia pracy policjantów dwa zestawy komputerowe, natomiast Wójt Gminy Wapno Zbigniew Grabowski przekazal do wykorzystania w pracy profilaktycznej funkcjonariuszy, walizkę służącą policjantom do działań profilaktycznych związanych z walką z narkomanią.