Odprawa roczna wągrowieckiej jednostki Policji - Z życia jednostki - KPP Wągrowiec

Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna wągrowieckiej jednostki Policji

W środę 31 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyła się roczna odprawa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, podsumowująca wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2017 roku.

W odprawie uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy naszej jednostki oraz zaproszeni goście w osobach Starosty Wągrowieckiego, Wicestarosty Wągrowieckiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, burmistrzów i wójtów, przedstawicieli samorządu, Prokuratora Rejonowego w Wągrowcu Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, a także Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo.

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu insp. Magdalena Sławińska wraz z zastępcą nadkom. Mikołajem Szydzikiem przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wągrowieckiego w 2017 roku. Została zauważona poprawa wyników pracy policjantów, wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych, która wyniosła 80,9 % i wzrosła o 1,6 %. Podobnie wzrosła wykrywalność przestępstw ogółem. Wykrywalność wszystkich stwierdzonych przestępstw w 2017 r. była wyższa niż w roku 2016 r. o 0,5 %. wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w 2017 r. wyniósł 85 %.

W 2016 r. policjanci KPP w Wągrowcu wykonali ogółem 8119 służb patrolowych i obchodowych – średnio dziennie na terenie powiatu pełniło służbę 22 policjantów prewencji. Ze względu na specyfikę zagrożenia przestępczością i wykroczeniami większość służb pełniona była na II i III zmianie tzn. między 14.00 a 6.00 dnia następnego. W roku 2017 policjanci prewencji ujawnili 4282 wykroczenia. Nałożyli 2543 (59%) mandaty karne, udzielili 1541 (36%) pouczeń co jest jednym z najwyższych wskaźników w województwie.

Komendant Sławińska w swym sprawozdaniu podziękowała za okazaną pomoc i wsparcie finansowe dla jednostki ze strony samorządów lokalnych, która posłużyła na doposażenie funkcjonariuszy w nowe radiowozy i sprzęt. Podziekowała również szefom Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, za okazywaną pomoc i wsparciew policyjnych działaniach zwłaszcza podczas akcji poszukiwawczych.

W imieniu samorządowców za zaangażowanie i pełną poświęcenia służbę podziękował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, który zwrócił uwagę na wzrost pouczeń, które wychowawczo działają na społeczeństwo. Starosta zaakcentował zaangażowanie policjantów w realizacje programów prewencyjnych i profilaktycznych w wągrowieckich szkołach, współpracę Policji i innych służb w realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za współpracę z wągrowiecką Policją podziękowała szefowa prokuratury pani Renata Bocheńska-Bejnarowicz, życząc dobrych efektów wspólnej pracy na kolejny rok.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł insp. Rafał Pawłowski również złożył podziękowania na ręce władz samorządowych za zrozumienie potrzeb funkcjonariuszy Policji oraz przekazywane wsparcie. Wyraził oczekiwania co do wzmożenia sił w wykrywanie przestępczości narkotykowej, a także zabezpieczenia mienia sprawcom przestępstw. Podkreślił również jak ważne jest przeciwdziałanie osobom, które na drogach publicznych stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, poprzez nonszalancki stosunek do obowiązujących przepisów, wyraził również jakie są oczekiwania Ministra Spraw Wewnętrznych, który oczekuje że w ciągu doby w Polsce na drodze służbę pełnić będzie 4 tysiące policjantów ruchu drogowego. Komendant Wojewódzki odniósł się również do słów starosty podkreślając, że jak najbardziej policjant podejmując interwencję musi rozważyć i podjąć decyzję co do sposobu zakończenia interwencji i jeżeli uchybienie przepisom prawa było niewielkie i policjant zadecyduje o zastosowaniu pouczenia, wówczas słusznie postępuję, jeżeli jednak są sytuacje w których przez naruszenie przepisów zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie, wówczas należy działać z całą stanowczością, gdyż Policja jako formacja jest do tego powołana. Na koniec przekazał podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników KPP w Wągrowcu, życząc dalszych sukcesów.