Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu odbyła się uroczysta zbiórka. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu nadkomisarzowi Mikołajowi Szydzikowi.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Pawłowski, kadra kierownicza i funkcjonariusze naszej jednostki oraz zaproszeni goście.

Po odczytaniu rozkazu powołującego nadkomisarza Mikołaja Szydzika na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu, Komendant Wojewódzki odebrał od nowego zastępcy meldunek objęcia jednostki. Przedstawiając nam nowego zastępcę mł. Insp. Pawłowski podkreślił, że jest on profesjonalistą poświęcającym się zadaniom jakie wykonuje.

Podczas uroczystości podziękowaliśmy za służbę na rzecz mieszkańców powiatu ustępującemu ze stanowiska I Zastępcy Komendanta, kom. Mariuszowi Wiśniewskiemu, który będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Pile.

W imieniu samorządu nowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu przywitał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, który jednocześnie pogratulował kom. Wiśniewskiemu awansu.

Nadkomisarz Mikołaj Szydzik służbę w Policji rozpoczął w marcu 2004 roku w KPP w Żaganiu. Następnie po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, gdzie jako policjant pionu dochodzeniowo-śledczego oraz przestępczości gospodarczej, realizował zadania w Wydziale Kryminalnym.

W 2009 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W 2013 roku został awansowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, a od 2014 roku nadzorował pracę pionu kryminalnego chodzieskiej policji jako naczelnik tego wydziału.

Nadkom. Mikołaj Szydzik w 2011 ukończył studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie w 2016 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Administracji Publicznej