Nowy szef Policji w Skokach - Z życia jednostki - KPP Wągrowiec

Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef Policji w Skokach

Od 1 maja br w Komisariacie Policji w Skokach obowiązki komendanta pełni aspirant Kamila Kamińska

Aspirant Kamila Kamińska została przyjęta do służby 20.02.2001 roku. Początkowo pełniła służbę jako funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji. Wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otworzyło jej drogę awansu na dzielnicowego, później policjanta Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji, a od 2005 roku policjanta Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Wągrowcu.

Dała się poznać, jako funkcjonariusz ponadprzeciętnie angażujący się, a jednocześnie dokładający najwyższej staranności przy wykonywaniu obowiązków służbowych, stąd Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu mł. insp. Magdalena Sławińska powierzyła jej obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Skokach.

Podczas zbiórki w Komisariacie Policji w Skokach, w trakcie wręczania rozkazu komendant Sławińska wyraziła przekonanie, że wiedza, doświadczenie i umiejętności jakimi cechuje się aspirant Kamińska przełożą się na jakość służby podległych jej policjantów, a w konsekwencji na bezpieczeństwo mieszkańców Skoków i pobliskich miejscowości.