Wydział Prewencji - Informacje o wydziałach - KPP Wągrowiec

Informacje o wydziałach

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wągrowcu 

                                                            
nadkom. Piotr Kossmann   

 

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 

                                                           

asp. sztab. Waldemar Świergiel

 

 

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego

                                                   

sierż. sztab. Rafał Rajewicz

 

 

tel. do sekretariatu Wydziału Prewencji :

  47 77 46 220

 

  ZADANIA WYDZIAŁU PREWENCJI


     Do zadań Wydziału Prewencji należy między innymi:

  • analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • organizowanie i kontrolowanie służb prewencji,
  • nadzorowanie działań dzielnicowych w rewirach,
  • współpraca z samorządem, administracją rządową oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich i patologiom społecznym,
  • nadzór nad sprawami w postępowaniach o wykroczenia,
  • działania związane z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i ważnych osobistości.