Wydział Kryminalny - Informacje o wydziałach - KPP Wągrowiec

Informacje o wydziałach

Wydział Kryminalny

Naczelnik  Wydziału Kryminalnego KPP w Wągrowcu

 

 
 asp. sztab. Tomasz Binarsch
 
 
 
 
 

   Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego 

 

po. st.asp. Sebastian Ciszewski

 

 

 

tel. do sekretariatu Wydziału Kryminalnego :

47 77 46 270

 

ZADANIA  WYDZIAŁU  KRYMINALNEGO

- prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach onajgroźniejsze przestępstwa (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, zgwałcenia, kradzieże samochodów i inne) dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych.

- koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych służby kryminalnej w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

- prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.

- ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.

- koordynowanie pracy operacyjnej dot. uzyskiwania informacji.

- nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.

- zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.

- koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

- prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz udzielanie pomocy jednostkom terenowym w prowadzeniu postępowań przygotowawczych.

- obejmowanie nadzorem lub przejmowanie do bezpośredniego prowadzenia postępowań trudnych ze względu na wagę lub zawiłość.

- współdziałanie z właściwymi pionami Komendy Wojewódzkiej Policji, prokuraturą, sądem i organami kontrolno-rewizyjnymi,

- udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w szczególnie poważnych przestępstwach popełnionych na terenie KPP.