OZNACZ WŁAŚCIWIE SWÓJ DOM/BUDYNEK/POSESJĘ - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

OZNACZ WŁAŚCIWIE SWÓJ DOM/BUDYNEK/POSESJĘ

Data publikacji 14.03.2019

Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest sprawą bardzo istotną dla bezpieczeństwa mieszkańców. Często zdarza się, że pogotowie, straż pożarna czy policja szuka posesji przez kilka minut, ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Policjanci wągrowieckiej komendy przypominają właścicielom o obowiązku oznakowania posesji.

Właściwe oznakowanie posesji ma szczególne znaczenie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych. Właściciele nieruchomości nie są w pełni świadomi konsekwencji, iż brak tabliczki z numerem porządkowym budynku może zdecydowanie wydłużyć czas oczekiwania na interwencję Policji, bądź przyjazd karetki pogotowia. Często zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy lub policjanci błądzą po terenie, pytając o konkretny adres wezwania. Tym samym tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

Obowiązek oznakowania posesji wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 250,00 zł.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu do dnia 30 kwietnia 2019 roku przeprowadzą działania odwiedzając domostwa, których budynki mają nieczytelny bądź w ogóle nie posiadają widocznego numeru porządkowego.

 

 

WŁAŚCIWE OZNACZENIE NUMEREM PORZĄDKOWYM TWOJEJ POSESJI

MA ISTOTNY WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO TWOJE

JAK I TWOICH NAJBLIŻSZYCH

  • Widok wejścia frontowego do komendy z numerem posesji Taszarowo 11