Podsumowanie akcji NURD - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

Podsumowanie akcji NURD

Data publikacji 29.11.2018

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmowały także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

Wczoraj (28 listopada) policjanci z wągrowieckiej drogówki podczas przeprowadzonych działań wylegitymowali 66 osób oraz skontrolowali 29 pojazdów. Funkcjonariusze ujawnili łącznie 63 wykroczenia w ruchu drogowym, które głównie dotyczyły przechodzenia pieszych w niedozwolonych miejscach oraz nieprawidłowego zachowania się kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci nałożyli 17 mandatów karnych i zastosowali 45 pouczeń wobec ujawnionych sprawców wykroczeń. Największa ilość naruszeń  kodeksu drogowego dotyczyła pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscu zabronionym, a także nieprawidłowego sposobu przechodzenia przez jezdnię. Przypominamy, że pieszy znajdujący się w obrębie przejścia dla pieszych ma obowiązek z niego skorzystać. Kierujący w tym miejscu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Zauważamy natomiast że w godzinach wzmożonego ruchu przy marketach w centrum Wągrowca piesi nie stosują się do powyższych przepisów, niekiedy traktując jezdnię jak część parkingu. Rowerzyści poruszający się w ciągu ulic Kcyńska, Przemysłowa, Pałucka, zamiast poruszać się po drodze dla rowerów, poruszają się po chodnikach, co również spotyka się z reakcją policjantów.

Wkraczamy w najtrudniejsze tygodnie roku pod wglądem warunków drogowych. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz dostosować się do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Ponadto pieszy na drodze publicznej zawsze powinien stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, tak więc:

 

 

 

 

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.

  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,

  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,

  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,

  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

  •