41 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

41 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 20.04.2018

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła się powiatowa edycja „41 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

Policjantom w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju pomogli żandarmi z Oddziału Żandarmerii Wojskowej z Poznania i Ratownik Medyczny Paweł Ziętara. Wkład w przeprowadzenie turnieju włożyli przedstawiciele samorządu – Starostwa Powiatowego i wszystkich gmin, którzy rokrocznie wspierają inicjatywę poprzez nagradzanie jej uczestników.

W tym roku w turnieju wzięło udział 16 drużyn z 4 gimnazjów i 12 szkół podstawowych.

Każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, miał do pokonania przygotowany przez żandarmów tor przeszkód, po którym został przeegzaminowany z zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Wszystkie konkurencje wyłoniły ostatecznie zwycięzców:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku

II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

III miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Skokach

Nagrodę indywidualną za najlepsze wyniki w kategorii szkół podstawowych uzyskał: Rafał Jarzębowski ze Szkoły Podstawowej w Skokach

W kategorii gimnazjów:

I miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Damasławku

II miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Morakowie

III miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum w Mieścisku

Nagrodę indywidualną za najlepsze wyniki w kategorii gimnazjum uzyskał: Miłosz Szymański z Gimnazjum w Mieścisku.

Podczas ceremonii wręczania nagród wyrazy uznania dla wiedzy z zakresu ruchu drogowego przekazał dzieciom I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu nadkom. Mikołaj Szydzik, podziękowania za przygotowanie do turnieju złożył na ręce nauczycieli Wiceburmistrz Wągrowca Bogdan Smykowski, gratulacje uczestnikom składali Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, Wójt miny Wapno Zbigniew Grabowski, Sekretarz Gminy Wągrowiec Joanna Gronkiewicz-Zielińska, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Karolina Krenc, oraz reprezentująca Gminę Mieścisko Justyna Michalska.

Poniżej przedstawiamy tabelę wyników turnieju.

 

Wszystkim drużynom gratulujemy, gdyż prezentowały one bardzo wysoki poziom, za najlepszych trzymamy kciuki podczas kolejnych etapów zmagań.