Mapa zagrożeń przestępczością na tle seksualnym - Aktualności - KPP Wągrowiec

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapa zagrożeń przestępczością na tle seksualnym

Data publikacji 05.01.2018

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawiera aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego. Od 2015 w powiecie wągrowieckim odnotowano 18 przestępstw na tym tle.

16 czerwca 2016 r. została opublikowana ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła w życie 1 października 2017 r., a jednym z efektów jej obowiązywania jest utworzenie, prowadzenie i aktualizowanie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym a także wprowadzenie zmian w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji poprzez dodanie art. 21o. Zgodnie z nim Komendant Główny Policji ma obowiązek prowadzenia Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

Mapa ta jest narzędziem informatycznym o charakterze poglądowym, odrębnym, ale funkcjonującym na zasadach zbliżonych do map statystycznych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i ściśle powiązanym z funkcjonowaniem opisanego Rejestru. Zawiera aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej, o których mowa w rozdziale XXV kodeksu karnego. Głównym przesłaniem mapy jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie skali występowania zagrożeń przestępczością na tle seksualnym w szeroko pojętej fizycznej przestrzeni.

Na mapie prezentowane są informacje o przestępstwach stwierdzonych i ich kwalifikacjach prawnych, oparte na danych generowanych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji KSIP, dotyczących dwóch poprzednich lat oraz roku bieżącego, z wyłączeniem przestępstw popełnionych w sieci internet.

Ocena zagrożenia przestępczością na tle seksualnym obrazowana jest przez numeryczne wskazanie liczby i odpowiedni kolor skali występowania przestępstw i ich kwalifikacji na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju, dostępnych dla użytkownika w sposób aktywny za pośrednictwem funkcjonalności skalowania mapy.

Informacje o przestępstwach aktualizowane są cyklicznie na podstawie danych wygenerowanych po zakończeniu poprzedniego miesiąca.

 

Aby skorzystać z narzędzia wejdź na:

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym